Budihovac
Stončica
Brusnik
Modra špilja


One of the Last Paradise Oasis in the Mediterranean

Geopark Viški arhipelag obuhvaća područje otoka Visa, njemu pripadajućih okolnih otočića, Biševa, Svetog Andrije, Brusnika, Jabuke i Palagruže. Zbog iznimne geološke, prirodne i kulturne baštine, Geopark Viški arhipelag je dio UNESCO-ve svjetske mreže geoparkova od 17. travnja 2019.

Izdvojeno

Brusnik

Geomorfološki spomenik prirode.
više

Zelena špilja

na otoku Ravniku.
više

Uvala Stiniva

Značajni krajobraz.
više

Medvidina špilja

Najdulja morska špilja na Jadranu..
više

Gajeta Falkuša

Nacionalno kulturno dobro.
više

Otok Jabuka

Geološki spomenik prirode
više

Brusnik

Geomorfološki spomenik prirode.
više

Zelena špilja

na otoku Ravniku.
više

Uvala Stiniva

Značajni krajobraz.
više

Medvidina špilja

Najdulja morska špilja na Jadranu..
više

Gajeta Falkuša

Nacionalno kulturno dobro.
više

Otok Jabuka

Geološki spomenik prirode
više

Službeni
partneri

Prijevoznici

Prijevoznici

Popis
Agnecije

Agencije

Popis
Iznajmljivači

Iznajmljivači

Popis
Ronilački centri

Ronilački centri

Popis
Restorani

Restorani

Popis
Lokalni proizvođači

Lokalni proizvođači

Popis
Ostali

Ostali

Popis
Prijevoznici

Prijevoznici

Popis
Agnecije

Agencije

Popis
Iznajmljivači

Iznajmljivači

Popis
Ronilački centri

Ronilački centri

Popis
Restorani

Restorani

Popis
Lokalni proizvođači

Lokalni proizvođači

Popis
Ostali

Ostali

Popis

Aktualne
novosti

23.4.2024

Radionice na temu morskog otpada na plaži Batarija

više
Radionice na temu morskog otpada na plaži Batarija
18.4.2024

Radionica o morskom otpadu na plaži Jurkovica

više
Radionica o morskom otpadu na plaži Jurkovica
15.4.2024

Eko akcija čišćenja morskog otpada iz komiške luke

više
Eko akcija čišćenja morskog otpada iz komiške luke
3.4.2024

Festival maritimne baštine u Francuskoj - Escale a Sete 2024

više
20.3.2024

Posjet ERASMUS studenata iz Francuske

više
19.3.2024

Keko Eko lutkarska priredba

više
23.4.2024

Radionice na temu morskog otpada na plaži Batarija

više
Radionice na temu morskog otpada na plaži Batarija
18.4.2024

Radionica o morskom otpadu na plaži Jurkovica

više
Radionica o morskom otpadu na plaži Jurkovica
15.4.2024

Eko akcija čišćenja morskog otpada iz komiške luke

više
Eko akcija čišćenja morskog otpada iz komiške luke