Sakralna baština na području grada Komiže

Na području Grada Komiže djeluje Župa sv. Nikole i Župa u Podšpilju. Na tom području nalazi se 14 objekata katoličkih crkvi od kojih je 6 zaštićeno kao kulturno dobro. Uz crkvene objekte zaštićen je i inventar crkve Gospe Gusarice, inventar crkve Sv. Nikole-Muster, te orgulje u crkvi Gospe Gusarice.

Također bi spomenili Kapelicu „POL GOSPOJICU“, koja je integrirana u suhozid iznad stare ceste koja vodi iz Komiže u Podšpilje. Kapela naše Gospe, Poklonac, u Podhumlju.

1. Crkva Sv. Nikola


Pretpostavke su da su crkvu i samostan izgradili biševski benediktinci u XII stoljeću. U dokumentima se po prvi put spominje tek u XIII stoljeću. Od tada izgrađenog samostana su danas ostali dijelovi koji su danas dio sklopa nazvanog Muster (lat. monasterium = samostan). U XVI i XVII stoljeću crkva je dograđena i barokizirana, a cijeli je sklop utvrđen bastionom.

2. Crkva Sv. Marije Gusarice


Renesansna crkva Sv. Marije Gusarice sagrađena je u XVI stoljeću na šljunčanoj plaži. Trobrodna crkva oblikovana je kao tri združene građevine. Građena je fino obrađenim kamenim klesancima. U unutrašnjosti ima barokne oltare, bogato ukrašenu trodijelnu drvenu pjevnicu s orguljama, te zavjete pomoraca. Uz crkvu je ograđeno dvorište s šesterokutnom krunom bunara ukrašenom reljefima. Objekt ima status zaštićenog kulturnog dobra: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno.

3. Crkva Gospe od sedam žalosti


Najmlađa komiška crkva, sagrađena 1759. g. u blizini kaštela („Komuna“, XVI stoljeće) na poticaj župnika i književnika Mihovila Milinkovića i novčanim doprinosima vjernika. Sagrađena je da bi se iz nje što lakše i brže mogla nositi pričest nemoćnima i umirućima. Crkva danas služi za svakodnevne obrede.

4. Crkva Sv. Roko


Izgrađena je 1763. godine. Riječ je o crkvi - tvrđavi. Stara crkva Sv. Roka potječe iz XVI stoljeća i od nje se danas vide zazidana vrata bivše sakristije. U crkvi je drveni kasnobarokni oltar s novijom slikom na kojoj je Gospa Karmelska, Sv. Rok, Sv. Vinko Fererski i Sv. Šimun Stock.

5. Crkvica Sv. Antun


Barokna kapela svetog Antuna Padovanskog u Oključni izgrađena je kao obiteljska kapelica susjedne joj kuće. Sagrađena je 8. srpnja 1714. godine, a izgradio ju je Peraštanin Frano Visković na imanju zvanom Mirce.

6. Crkva Gospa od Planice


U Kostirni na otoku Visu smještena je uz cestu koja vodi iz Visa u Komižu. U povijesnim izvorima spominje se 1668.g. Kružnog je tlocrta s plitkom pravokutnom apsidom na istoku, a građena je kamenom. Na vrhu krovišta s izbačenim krovnim vijencem u obliku romboidno postavljenih cigli, ima lanternicu. U strukturi ziđa razaznaju se tri faze gradnje, iako crkva stilski pripada baroknom slogu. U apsidi je mali kameni barokni oltar sa slikom „Susret Marije i Elizabete ". Objekt ima status zaštićenog kulturnog dobra: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno .

7. Crkva Sv. Mihovil


Građena je u XII stoljeću na prijevoju brda iznad Komiže kao benediktinska crkva biševskog samostana Sv. Silvestra. Obnovljena je i djelomično barokizirana u XVIII stoljeću. Jednobrodna je građevina s četverokutnom apsidom, glavnim pročeljem okrenuta zapadu. Nad glavnim pročeljem ima zvonik na preslicu. Građena je od klesanaca povezanih širim sljubnicama. U unutrašnjosti ima djelomično sačuvane lezene sa slijepim lukovima. Objekt ima status zaštićenog kulturnog dobra: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno .

8. Crkva Sv. Duh


Ova je crkvica izgrađena na najvišem vrhu otoka – brdu Hum. Pretpostavlja se da potječe iz XV stoljeća. U spisu pohoda biskupa Milanija 1650, godine zabilježeno je da se od davnine posjećuje u procesijama. Također, u zapisima dr. don Antuna Matijaševića Kramanea 1716., navodi se da na Duhovski utorak crkvicu pohađaju i viške župne crkve i da se nakon mise kod nje, obavlja blagoslov polja, potom se u nekoj kći u Polju pojede jelo koje se zbog udaljenosti ponijelo sa sobom, te se nastavlja put prema Visu kroz Dračevo polje, gdje se opet na četri mjesta obavlja blagoslov polja. Kararmaneo navodi da istog dana i Komižani dolaze na Hum. (Izvor: Župa Podšpilje – o stotoj obljetnici osnutka, Mladineo G., don Huljev I., 2017. str 38)

9. Crkva Sv. Blaž


Spominje se već u XII stoljeću kao vlasništvo benediktinaca s Biševa (iz crkvice Sveti Silvestar). Crkva je izgrađena u predromaničkom i romaničkom stilu. Više puta dograđivana i obnavljana u XIV i XVI stoljeću.

10. Crkva Sv. Andrija


Na otoku Svecu ostatak je benediktinskog samostana koji se spominje u XIII stoljeću. Sagrađena je na mjestu predromaničke crkve. Današnji oblik crkve datira iz XVIII stoljeća. Glavnim pročeljem orijentirana je prema jugu. Jednobrodna je, s polukružnom apsidom, te zvonikom na preslicu. Zvono s natpisom iz 1524. godine ukrašeno je plitkim reljefom renesansnog sloga. U crkvi se nalazi ostatak kamenog kipa Sv. Andrije, slomljen u tri komada i potpuno isoljen. Objekt ima status zaštićenog kulturnog dobra: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno.

11. Crkva Sv. Silvestar


Sredinom XI stoljeća izgradio ju je svećenik Ivan Gaudijev Grlić i predao je na upravljanje benediktincima s otočja Tremiti. Crkva Sv. Silvestra građena je u predromaničkom stilu, ali je njen oblik u kasnijim vjekovima mijenjan, u XVII te u XX stoljeću. Benediktinci tada doseljavaju Biševo i podižu svoj samostan u blizini crkvice. U ovoj crkvici sačuvana je jedna od najstarijih slika Bogorodice u Dalmaciji, djelo protovenecijanskog slikarstva iz 13. stoljeća (1220.) Biševska Madonna. Danas se nalazi u katedrali Sv. Stjepana u gradu Hvaru.

12. Kapela „Sv. Nikola“ , Podhumlje


Podigao ju je na svom imanju 1926. godine Nikola vitez Mardešić, s ciljem da u njoj sagradi grobnicu za sebe i svoju suprugu Mariju. Na blagdane sv. Gospe Lurske, sv. Nikole i sv. Antuna Padovanskog slavila se misa u kapelici za pokojne supružnike Mardešić. Crkveno i državno dopuštenje za podizanje grobnice dobiveno je 1930. godine. Kapelica je izgrađena u jednostavnijem obliku u odnosu na projekt Karla Petrića. (Izvor: Župa Podšpilje - o stotoj obljetnici osnutka, Mladineo G., don Huljev I., 2017, str 32).

12. Kapela „Sv. Nikola“ , Podhumlje


Pripreme za gradnju crkve u Podšpilju započele su 1891. godine. Korišten je ponajviše domaći kamen i domaća radna snaga, a dio kamena je dopremljen s Korčule. Izgradnjom crkve nije započeto redovite održavanje misa, tek 1917. godine, nakon postavljanja stalnog dušobrižnika. Današnji oblik crkve potječe iz 1931. (Izvor: Župa Podšpilje - o stotoj obljetnici osnutka, Mladineo G., don Huljev I., 2017, str 7-10).

14. Kapela sv. Ante Padovanskog „pri Galiju“


Izgrađena je početkom 17. stoljeća kanonik i vikar don Ivan Antun Dojmi na imanju Dojmijevih. Od starina pripadala je obitelji Dojmi, no ženidbenim vezom prešla je u vlasništvo obitelji Mardešić i nikada nije prešla u vlasništvo podšpiljske župe. U njoj su se od starine slavili blagdani Sv. Ante Padovanskog i Sv. Ivana Krstitelja, te se vršio blagoslov polja. (Izvor Župa Podšpilje - o stotoj obljetnici osnutka, Mladineo G., don Huljev I., 2017, str 31).

15. Kapelica „POL GOSPOJICU“


Kapela naše Gospe, Poklonac