8.10.2023

Čišćenje lokve Krušovica

Dana 7. listopada 2023. godine, uz pomoć DVD Komiža očišćena je lokva Krušovica. Čišćenje lokve Krušovice je aktivnost projekta Krušovica nositelja Grad Komiža. Svrha čišćenja lokve Krušovice je priprema za snimanje i izradu 3D modela lokve kako bi se utvrdilo njeno početno stanje i izradio plan obnove ovog kulturnog dobra.

Pripadnici DVD Komiža su, osim područja same lokve, očistili i pristupni put za sve zainteresirane posjetitelje.

Projekt Krušovica, nositelja Grad Komiža, sufinanciran je sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.

Tekst ove objave ni u kom slučaju ne izražava stajališta Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.

Krušovica
Čišćenje lokve Krušovica

Posljednje novosti

14.12.2023

Potpisan sporazum s Ribarskom zadrugom Komiža

više
14.12.2023

Radionica za Dječji vrtić Komiža

više
12.12.2023

Radionica za OŠ Komiža u sklopu projekta "Komiška sabljarka"

više
Ostale aktualne novosti