9.5.2023

Edukacija za djelatnike u turizmu

U travnju i svibnju održane su tri edukacije za turističke vodiče te za djelatnike u turizmu o UNESCO Globalnom Geoparku Viški arhipelag. Pristupnici su upoznati sa UNESCO smjernicama za razvoj održivog turizma, postojećim geostazama na području Geoparka Viški arhipelag te su raspravljene mogućnosti za razvoj geoturizma. Edukacije su provedene u sklopu projekta GEOtrails, sufinanciranog iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge Geopark Viški arhipelag i ni na koji način ne odražava stajalište Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je sufinanciran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

GEOtrails
Edukacija za djelatnike u turizmu

Posljednje novosti

4.9.2023

Radionica "Morski otpad"

više
2.9.2023

Izvještaj o provedenoj akciji čišćenja uvale Duboka

više
29.8.2023

Poziv za akciju čišćenja uvala Duboka projekt Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa

više
Ostale aktualne novosti