31.1.2023

Eustres

Eustress je relativno nov koncept koji opisuje vrstu stresa koja je pozitivna, korisna i motivirajuća.

Za razliku od distresa, eustress motivira ljude da naporno rade, poboljšaju svoje performanse i postignu svoje ciljeve, čak i suočeni s izazovima. U tijelu i mozgu, i eustres i distres uključuju aktivaciju odgovora borbe ili bijega. Razlika je u tome što je u eustresu dostavljena energija proporcionalna onome što je potrebno u situaciji, dok je u nevolji energija prekomjerna ili neupotrebljiva.

Projekt "Obojimo život" provodi udruga Zdravi Grad iz Splita u partnerstvu s udrugom Geopark Viški arhipelag. Cilj projekta je doprinijeti podizanju svijesti o problemu depresije i poremećaja iz depresivnog kruga, važnosti ranog dijagnosticiranja i liječenja te prevencije u fazi prvih simptoma

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost udruge Geopark Viški arhipelag.

Autor naslovne fotografije: Ivo Pervan

Obojimo život
Eustres

Posljednje novosti

4.9.2023

Radionica "Morski otpad"

više
2.9.2023

Izvještaj o provedenoj akciji čišćenja uvale Duboka

više
29.8.2023

Poziv za akciju čišćenja uvala Duboka projekt Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa

više
Ostale aktualne novosti