8.5.2020

GeoEko2019 projekt

Prilagođavamo se novonastaloj situaciji vezanoj za COVID-19 te dogovaramo aktivnosti u projektu GeoEko2019 da se realiziraju u modificiranom obliku. GeoEko2019 sufinanciran je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 16.000,00kn.

GeoEko2019 projekt

Posljednje novosti

22.11.2022

Izložba fotografija speleoloških objekata UNESCO geoparka Viški arhipelag

više
9.11.2022

Akcija čišćenja jame na Lušku bardo i špilje Brojkovica

više
10.10.2022

Novi video o mentalnom zdravlju

više
Ostale aktualne novosti