8.12.2022

Geopark Viški arhipelag na aplikaciji GeoCro

Geopark Viški arhipelag je prvi park koji je pripremio i objavio sve opisane geološke točke duž tri označene geostaze na Visu i Biševu (geotrails). U aplikaciji GeoCro su popularno opisane temeljne značajke stijena koje grade pojedine dijelove našeg arhipelaga, što je popraćeno najzanimljivijim fotografijama i ilustracijama. Aplikacija GeoCro se slobodno može skinuti sa interneta i koristiti na mobilnom telefonu. Označavanje točaka u GeoCro aplikaciji je napravljeno u sklopu projekta GEOtrails, sufinanciranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge Geopark Viški arhipelag i ni na koji način ne odražava stajalište Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je sufinanciran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

GEOtrails
Geopark Viški arhipelag na aplikaciji GeoCro

Posljednje novosti

4.9.2023

Radionica "Morski otpad"

više
2.9.2023

Izvještaj o provedenoj akciji čišćenja uvale Duboka

više
29.8.2023

Poziv za akciju čišćenja uvala Duboka projekt Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa

više
Ostale aktualne novosti