28.8.2021

Izložba slika/Painting Exibition ''Horizont''

Boštjan Plesničar je do danas pripremio preko 100 samostalnih i sudjelovao na oko 200 grupnih izložbi. Uglavnom ga zanimaju različiti načini i učinci slikarskih pristupa. Sadržaji, teme i percepcije koje prikazuje, dokumenti su stvarnosti, ali ipak izvan vidljivog. ''HORIZONT'' – nije zemlja, nije nebo – crta je između, na kakvoj slikar i stvara, jer se ne želi podrediti ni klasici ni modi u umjetnosti, već interpretira svoju liniju promatranja…

Motive ovdje izloženih djela diktirala mu je monumentalnost ovog Otoka, koja u njemu uvijek pobuđuje želju za slikarskim izrazom posebnih dimenzija ovog prostora.

Boštjan Plesničar prepared more than 100 solo exhibitions and about 200 group exhibitions. He is mainly interested in different ways and effects of painting approaches. The contents, themes, andperceptions he portrays, are documents of reality, yet beyond the visible. ''HORIZON'' – is not the earth, is not the sky – it is a line between, on such the painter creates, because he does not want to submit to classics neither to fashion in art – he prefers to interpret his own line of observation…

The motives of the works exhibited here were dictated to him by monumentality of this island, which always arouses in him a desire for the painterly expression of the special dimensions of this place.

Izložba slika/Painting Exibition ''Horizont''

Posljednje novosti

23.4.2024

Radionice na temu morskog otpada na plaži Batarija

više
18.4.2024

Radionica o morskom otpadu na plaži Jurkovica

više
15.4.2024

Eko akcija čišćenja morskog otpada iz komiške luke

više
Ostale aktualne novosti