30.9.2022

Jačanje kapaciteta udruge Geopark Viški arhipelag na UNESCO konferenciji

Ovog tjedna partneri na projektu iz udruge Vis Archipelago Unesco Global Geopark sudjelovali su na 16th European Geoparks Conference i 46th EGN Coordination Committee Meeting na temu „Nature, culture and sustainability in the climate and environmental change“. U sklopu programa sudjelovali su i u različitim radionicama jačanja kapaciteta organiziranim od strane UNESCO-a, a koje su vezane uz edukaciju, geoturizam i klimatske promjene sa naglaskom na zaštitu i očuvanje prirodne baštine i promociju prirodnih znanosti. UNESCO konferencije globalnih geoparkova predstavljaju važan trenutak za umrežavanje i razmjenu ideja za održivo upravljanje globalnim geoparkovima.

Sudjelovanje na konferenciji dio je projekta Otoci u moru znanja sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva UP.04.2.1.10 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ u ukupnoj vrijednosti 1.534.268,40 HRK. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Instituta Plavi svijet.

Otoci u moru znanja
Jačanje kapaciteta udruge Geopark Viški arhipelag na UNESCO konferenciji

Posljednje novosti

4.9.2023

Radionica "Morski otpad"

više
29.8.2023

Poziv za akciju čišćenja uvala Duboka projekt Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa

više
25.8.2023

Odgađanje akcije čišćenja uvale Duboka

više
Ostale aktualne novosti