20.7.2022

Mitovi vs Činjenice o mentalnom zdravlju

Projekt "Obojimo život" provodi udruga Zdravi Grad iz Splita u partnerstvu s udrugom Geopark Viški arhipelag. Cilj projekta je doprinijeti podizanju svijesti o problemu depresije i poremećaja iz depresivnog kruga, važnosti ranog dijagnosticiranja i liječenja te prevencije u fazi prvih simptoma

Zaključili smo kako je važno razbiti neke mitove vezane uz mentalno zdravlje.

MIT: Djeca nemaju teškoće s mentalnim zdravljem te ne mogu oboljeti od mentalnih bolesti.

ČINJENICA: Poteškoće vezane uz mentalno zdravlje mogu se javiti od najranije dobi. Neka istraživanja pokazuju da oko 20% djece, uključujući djecu predškolske dobi, pokazuje znakove teškoća vezanih uz mentalno zdravlje. Također, prema nekim podacima prvi znakovi mentalnih poremećaja javljaju se prije nego što je osoba napunila 14 godina, a tri četvrtine mentalnih poremećaja počinju prije 24 godine života.

MIT: Mentalni poremećaji su posljedica lošeg roditeljstva ili lošeg ponašanja

ČINJENICA: Iako roditeljsko zapostavljanje ili traumatska iskustva zlostavljanja mogu biti značajni „okidači“ za razvoj nekih mentalnih poremećaja, oni se ne mogu izdvojiti kao jedini uzrok. Mnogi mentalni poremećaji imaju snažnu genetsku komponentu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge Geopark Viški arhipelag.

Obojimo život
Mitovi vs Činjenice o mentalnom zdravlju

Posljednje novosti

4.9.2023

Radionica "Morski otpad"

više
29.8.2023

Poziv za akciju čišćenja uvala Duboka projekt Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa

više
25.8.2023

Odgađanje akcije čišćenja uvale Duboka

više
Ostale aktualne novosti