20.1.2023

Mitovi Vs Činjenice o mentalnom zdravlju

Projekt "Obojimo život" provodi udruga Zdravi Grad iz Splita u partnerstvu s udrugom Geopark Viški arhipelag. Cilj projekta je doprinijeti podizanju svijesti o problemu depresije i poremećaja iz depresivnog kruga, važnosti ranog dijagnosticiranja i liječenja te prevencije u fazi prvih simptoma

Zaključili smo kako je važno razbiti neke mitove vezane uz mentalno zdravlje.

MIT: Prevencija nije učinkovita. Nemoguće je prevenirati teškoće mentalnog zdravlja.

ČINJENICA: Teškoće mentalnog zdravlja moguće je prevenirati na način da se odgovara na rizične čimbenike koji dovode do teškoća. Na primjer, mogu se osigurati edukacije za razvoj vještina nošenja sa stresom i razvoj emocionalnih vještina, društvene politike mogu se usmjeriti prema razvoju financijske stabilnosti u društvu i osiguravanje dostupnih usluga savjetovanju. Također, prema nekim podacima aktivnosti promocije usmjerene na socio-emocionalnu dobrobiti kod djece i mladih dugoročno dovode do: povećanja produktivnosti, većeg obrazovnog uspjeha, manje stope kriminaliteta, manjih troškova u zdravstvenom sustavu, povećane kvalitete života i povećanja životnog vijeka. Osim što je učinkovita, prevencija je i financijski isplativija od tretmana.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost udruge Geopark Viški arhipelag.

Autor naslovne fotografije: Matko Petrić

Obojimo život
Mitovi Vs Činjenice o mentalnom zdravlju

Posljednje novosti

4.9.2023

Radionica "Morski otpad"

više
2.9.2023

Izvještaj o provedenoj akciji čišćenja uvale Duboka

više
29.8.2023

Poziv za akciju čišćenja uvala Duboka projekt Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa

više
Ostale aktualne novosti