6.6.2022

Početna konferencija projekta "Obojimo život"

Službeno je započela promocija projekta "Obojimo život" održavanjem početne konferencije dana 3. lipnja 2022. godine u prostorijama nositelja projekta udruge Zdravi Grad u Splitu. Geopark Viški arhipelag sudjeluje na projektu kao projektni partner, a sam projekt je usmjeren na senzibiliziranje i edukaciju mladih o važnosti mentalnog zdravlja, borbe protiv depresije i poremećaja iz depresivnog kruga. Kroz projekt će se izraditi program rada stručnjaka, edukaivni filmić te osmisliti kazališna predstava. Na području Geoparka Viški arhipelag provest će se i kampanja o tjelesno-preventivnih aktivnostima. Početnoj konferenciji su se pridružili mnogi profesori i psiholozi, a posebno moramo istaknuti i brojne učenike Pomorske škole u Splitu.

Početnom konferencijom smo okupljenima predstavili projekt, cilj projekta, aktivnosti i ciljane skupine, a dr. sc. Andrea Russo, izv. prof. je održala i predavanje na temu mentalnog zdravlja. Predavanjem se nastojalo osvijestiti prisutne o pojmu mentalno zdravlje, kako prepoznati naznake i simptome poremećaja, kako kod nas samih, tako i kod drugih te kako reagirati u takvim situacijama. Posebno je važno naglasiti kako rješenja kod mentalnih poremećaja postoje, a pravodobna reakcija i liječenje igraju ključnu ulogu.

Početna konferencija je i medijski popraćena, a prilog možete pogledati na Youtube stranici Dalmacija TV: https://www.youtube.com/watch?v=E-BS96_LZPk&t=1269s

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Obojimo život
Početna konferencija projekta "Obojimo život"

Posljednje novosti

22.11.2022

Izložba fotografija speleoloških objekata UNESCO geoparka Viški arhipelag

više
9.11.2022

Akcija čišćenja jame na Lušku bardo i špilje Brojkovica

više
10.10.2022

Novi video o mentalnom zdravlju

više
Ostale aktualne novosti