1.4.2022

Potpisan Sporazum o suradnji - udruga Palagruza

Dana 1. travnja 2022. godine Geopark Viški arhipelag i udruga Palagruza iz Komiže su potpisali Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti promocije maritimne i gastronomske baštine na području Geopark Viški arhipelag.

Geopark Viški arhipelag i Udruga Palagruza imaju interes za suradnju sukladno zajedničkim ciljevima:

-       promidžba maritimne i kulturne baštine područja Geopark Viški arhipelag

-       organizacija izložbi, radionica, edukacija i drugih kulturnih manifestacija na temu maritimne baštine i tradicionalnih jela područja Geopark Viški arhipelag

-       izrada zajedničkih promotivnih materijala vezanih uz maritimnu baštinu i tradicionalna jela područja Geoparka Viški arhipelag

-       sudjelovanje na sajmovima i drugim manifestacijama na području Geoparka Viški arhipelag, nacionalnim i međunarodnim događanjima

Veselimo se budućoj suradnji u promociji otoka Visa i cijelog viškog arhipelaga!

Potpisan Sporazum o suradnji - udruga Palagruza

Posljednje novosti

22.11.2022

Izložba fotografija speleoloških objekata UNESCO geoparka Viški arhipelag

više
9.11.2022

Akcija čišćenja jame na Lušku bardo i špilje Brojkovica

više
10.10.2022

Novi video o mentalnom zdravlju

više
Ostale aktualne novosti