25.5.2023

Akcija čišćenja projekt Pogled na more - Edukativni punktovi otoka Visa

Pozivamo sve zainteresirane na drugu akciju čišćenja u sklopu projekta "Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa".

Projekt je prijavljen na FLAG-Škoji natječaj u suradnji s udrugom Plavi svijet Vis. Svrha projekta "Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa" je edukacija i senzibilizacija javnosti o temama zaštite okoliša i bioraznolikosti te isticanje važnosti očuvanja i održivog korištenja prirodne baštine na otoku Visu.

Akcija čišćenja će se održati dana 30. svibnja 2023. godine na području plaže u Rukavcu i plaže u uvali Milna. Kroz ovu akciju provest će se kopneno i ronilačko čišćenje plaža.

Okupljanje svih zainteresiranih sudionika je u 10:00 u Rukavcu.

Svu opremu potrebnu za kopnenu akciju čišćenja će organizirati Geopark Viški arhipelag, a akcija čišćenja podmorja će biti organizirana od strane ronilačkog centra B-24 iz Komiže.

U sklopu akcije je predviđena i zakuska za sve sudionike - dođite i zabavite se s nama!

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge Geopark Viški arhipelag i ni na koji način ne odražava stajalište Europske unije.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa
Akcija čišćenja projekt Pogled na more - Edukativni punktovi otoka Visa

Posljednje novosti

4.9.2023

Radionica "Morski otpad"

više
2.9.2023

Izvještaj o provedenoj akciji čišćenja uvale Duboka

više
29.8.2023

Poziv za akciju čišćenja uvala Duboka projekt Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa

više
Ostale aktualne novosti