Autor:

Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa

Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva dodijelila je bespovratna sredstva Plavom svijetu Vis u iznosu od 955.104,28 kn za provedbu projekta "Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa" u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014-2020, nakon uspješne prijave na Flag-Škoji natječaj u sklopu Mjera 2.2. "Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine na području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena". Projekt će se provoditi na području otoka Visa, a fokusirat će se na edukaciju i senzibilizaciju javnosti o temama zaštite okoliša i bioraznolikosti kroz stvaranje tri edukativna punkta na otoku Visu. Projektni partner je Geopark Viški arhipelag.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Operativni program Pomorstvo i ribarstvo 2014.- 2020.

Naziv projekta: Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa

Voditelj projekta: Plavi svijet Vis

Partner na projektu: Geopark Viški arhipelag

Kratak opis: Kroz projektne aktivnosti, uspostavit će se edukativni punktovi koji će se sastojati od panoramskog teleskopa s poveznicom na modul proširene stvarnosti za mobilnu aplikaciju s raznim interaktivnim edukativnim materijalima. Posjetitelji će se tako moći informirati o važnosti dupina kao ključnih aktera koji održavaju zdravlje mora i stabilnost ribljeg fonda te ublažavaju učinke klimatskih promjena te o važnosti Natura područja, zaštite okoliša i bioraznolikosti. Akcije čišćenja okoliša u blizini edukativnih punktova, također će doprinijeti povećanju svijesti stanovništva o problemu zagađenja i važnosti brige za okoliš. Po završetku projekta, otok Vis će postati bogatiji za novi inovativni sadržaj u prirodi koji će, osim primarne edukativne svrhe, pružiti i dodatnu estetsku vrijednost određenim lokacijama na otoku i obogatiti turističku ponudu otoka.

Cilj projekta i očekivani rezultat: Svrha projekta "Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa" je edukacija i senzibilizacija javnosti o temama zaštite okoliša i bioraznolikosti te isticanje važnosti očuvanja i održivog korištenja prirodne baštine na otoku Visu. Izradit će se tri edukativna punkta sa poveznicom na modul proširene stvarnosti što će doprinijeti diversifikaciji turističke ponude otoka Visa, a organiziranim akcijama čišćenja, smanjit će se pritisak onečišćenja okoliša otpadom što će pozitivno djelovati na bioraznolikost Natura 2000 područja,

Ukupna vrijednost projekta: 955.104,28 HRK. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15% - 143.265,65 HRK) i iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (85% - 811.838,63 HRK).

Razdoblje provedbe: 8.2021-12.2022

Kontakt: vis@plavi-svijet.org

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge Geopark Viški arhipelag i ni na koji način ne odražava stajalište Europske unije.

Projekt je sufinanciran Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

No items found.

Aktualne vijesti vezane uz projekt

2.9.2023

Izvještaj o provedenoj akciji čišćenja uvale Duboka

više
29.8.2023

Poziv za akciju čišćenja uvala Duboka projekt Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa

više
25.8.2023

Odgađanje akcije čišćenja uvale Duboka

više
Pogledaj sve aktualne novosti