23.4.2024

Radionice na temu morskog otpada na plaži Batarija

I u Visu je danas bilo zanimljivo! Obilježili smo dan Grada Visa dvjema radionicama na plaži Batarija. Iako nam je plaža izgledala lijepa i čista na prvi pogled, otkrili smo mnoštvo sitnih komada otpada. I ovog puta je prednjačila plastika što samo potvrđuje kako zaista najveći problem predstavlja po pitanju onečišćenja okoliša otpadom.

Odmah nakon plastike tu je staklo i to gotovo isključivo staklo koje potječe od staklenih (pivskih???) boca. Sve smo lijepo zapisali, sortirali i odložili na primjerenije mjesto od lijepe obale našeg grada Visa!

Projekt Plavi otok Vis sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti udruge Geopark Viški arhipelag i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Plavi otok Vis
Radionice na temu morskog otpada na plaži Batarija

Posljednje novosti

23.4.2024

Radionice na temu morskog otpada na plaži Batarija

više
18.4.2024

Radionica o morskom otpadu na plaži Jurkovica

više
15.4.2024

Eko akcija čišćenja morskog otpada iz komiške luke

više
Ostale aktualne novosti