Autor:
Ivo Pervan

Plavi otok Vis

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Naziv projekta: Plavi otok Vis

Nositelj projekta: Geopark Viški arhipelag

Kratak opis: UNESCO Geopark Viški arhipelag obiluje značajnim prirodnim vrijednostima sa specifičnom geomorfologijom, kako kopnenog tako i morskog dijela teritorija. Zbog važnosti za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova, u morskom dijelu Viškog arhipelaga se nalazi ukupno 9 Natura 2000 područja. Viški arhipelag je i značajno ribarstveno područje te globalno popularna turistička destinacija, a zbog geografskog položaja, specifične geologije podmorja i strujanja mora, učestali su nanosi otpada s kopna i mora. Zbog velikog pritiska onečišćenja morski otpad ima izrazito negativan utjecaj na strukturu i funkciju ekosustava ovog područja, a osim ekološkog, značajan je i socio-ekonomski utjecaj na zajednicu koja većim dijelom svoj lokalni razvoj temelji na turizmu. Izravnim uklanjanjem otpada iz mora  pozitivno će se utjecati na strukturu i funkciju morskog ekosustava, a edukativnim radionicama i materijalima doprinijet će se senzibilizaciji javnosti o važnosti očuvanja prirodne baštine.

Cilj projekta i očekivani rezultat: Glavni cilj projekta je doprinos smanjenju globalnog problema morskog otpada kroz inicijativu izravnog uklanjanja otpada iz mora te podizanju svijesti o značaju problema među svim uključenim dionicima. Projektni prijedlog ima dva specifična cilja: SC1 Stvaranje čistog okoliša na području UNESCO Geopark Viški arhipelag; SC2 Edukacija i senzibilizacija javnosti o problemima zagađenja morskog okoliša te isticanje važnosti očuvanja i održivog korištenja prirodne baštine.

Ukupna vrijednost projekta: 13.233,26 EUR.

Dodijeljena sredstva: 10.586,61 EUR

Razdoblje provedbe: 4.2023-4.2024

Kontakt: geopark@geopark-vis.com

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge Geopark Viški arhipelag i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

No items found.

Aktualne vijesti vezane uz projekt

23.4.2024

Radionice na temu morskog otpada na plaži Batarija

više
18.4.2024

Radionica o morskom otpadu na plaži Jurkovica

više
15.4.2024

Eko akcija čišćenja morskog otpada iz komiške luke

više
Pogledaj sve aktualne novosti