11.4.2022

Započele pripreme za istraživanje bioraznolikosti riba Viškog arhipelaga

Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu je dana 11. travnja 2022. godine započeo pripremne radnje za istraživanje povezanosti priobalnih vrsta riba s dubinom i mikrostaništem na grebenu sjeverozapadnog dijela otoka Visa (lokalitet Žukamice, Škopaj).Predmetno istraživanje ima za cilj inventarizirati i valorizirati u smislu indikatora zajednica (obilje, biomasa, raznolikosti, jednoličnost, raspršenosti sl.) priobalne vrste riba koje nastanjuju grebene sjeverozapadnog dijela otoka Visa u odnosu na dubinu te dno u kasnom proljetnom djelu godine. Rezultati istraživanja će poslužiti za povezivanje dobivenih biološko-ekoloških pokazatelja s GEOfood brandom te će se predstaviti na manifestaciji u mjesecu listopadu na otoku Visu. Ovo istraživanje je prva aktivnost u sklopu GEOfish projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Operativni program pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2014-2020.

GEOfish
Započele pripreme za istraživanje bioraznolikosti riba Viškog arhipelaga

Posljednje novosti

23.4.2024

Radionice na temu morskog otpada na plaži Batarija

više
18.4.2024

Radionica o morskom otpadu na plaži Jurkovica

više
15.4.2024

Eko akcija čišćenja morskog otpada iz komiške luke

više
Ostale aktualne novosti