Autor:
Ivo Pervan

Kopnenim putevima do mora

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Operativni program Pomorstvo i ribarstvo 2014.- 2020.

Naziv projekta: Kopnenim putevima do mora

Nositelj projekta: Grad Vis

Partner na projektu: Geopark Viški arhipelag

Kratak opis: Ovim projektom izgradit će se tematsko-edukativno igralište.  Također, provest će se stručna i znanstvena istraživanja koja su neophodna za  kreiranje sadržaja u prirodi. Na temelju istraživanja, izradit će informativni,  rekreativno-edukativni sadržaji koji će biti postavljeni u okviru novog izgrađenog  tematsko-edukativnog igrališta. Sadržaji podrazumijevaju postavljanje info  tabli s QR kodovima. Informativne ploče će osim opisnih i slikovitih  sadržaja, sadržavati i poveznice na informativne internet stranice s podacima  o istraživanju te prirodnim, kulturološkim i biološkim raznolikostima odnosno  specifičnostima lokacija uključenih u projekt. Osim toga, izradit će se  prigodni promotivni materijal s kojim će se promovirati projekt, rezultati  istraživanja te educirati ciljne skupine i krajnji korisnici. Provest će se dvije akcije podvodnog čišćenja podmorja na području grada Visa.

Cilj projekta i očekivani rezultat: Dugoročna svrha projekta je doprinos promicanju zaštite okoliša i prirodne baštine otoka Visa čime će se stvoriti uvjeti za održivo očuvanje prirodnih resursa nužnih za sektor ribarstva. Provedbom projektnih aktivnosti, doprinijet će se senzibilizaciji lokalne zajednice o važnosti očuvanja ribljeg fonda, prirodne i kulturne baštine otoka Visa postavljanjem 5edukativno-informativnih sadržaja u okviru tematsko-edukativnog igrališta. Provedbom znanstvenog istraživanja podmorja (inventarizacija podmorja na 2 lokacije na području grada Visa) izradit će se podloga za očuvanje ribljeg fonda.

Ukupna vrijednost projekta: 357.782,40 HRK.

Dodijeljena sredstva: 321.776,68. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15% - 48.266,50 HRK) i iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (85% - 273.510,17 HRK).

Razdoblje provedbe: 6.2022-12.2023

Kontakt: geopark@geopark-vis.com

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost udruge Geopark Viški arhipelag i ni na koji način ne odražava stajalište Europske unije.

Projekt je sufinanciran Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

No items found.

Aktualne vijesti vezane uz projekt

27.5.2023

Akcija čišćenja uvale Stonca (Vis)

više
26.5.2023

Akcija čišćenja uvale Mlin (Komiža)

više
15.5.2023

Akcije čišćenja podmorja i nadmorja - poziv

više
Pogledaj sve aktualne novosti