Autor:
L. Schmidt

Otok Vis - Čist i ispod površine

Ponosni smo što je INA na ovogodišnjem natječaju za sufinanciranje projekata iz područja zaštite okoliša, prirode i klime „Zeleni pojas“ odabrala projekt Geoparka Viški arhipelag „OTOK VIS - ČIST I ISPODPOVRŠINE“ te će omogućiti nabavu speleološke opreme potrebne za istraživanje i čišćenje speleoloških objekata na otoku Visu.

INA – Zeleni pojas 2022

Nositelj projekta: Geopark Viški arhipelag

Kratak opis: Zahvaljujući svojoj specifičnoj geološkoj građi otok Vis ima vlastite, no zbog klimatskih promjena vrlo ograničene količine pitke podzemne vode. Zbog šupljikavosti karbonatnih stijena viški vodonosnik podložan je onečišćenju s površine, napose kroz špilje i jame koje se koriste kao ilegalna odlagališta otpada.

Cilj projekta i očekivani rezultat: Cilj ovog projekta je evidentirati sve onečišćene speleološke objekte na području viškog arhipelaga, definirati stupanj onečišćenosti i vrstu otpada u njima, organizirati čišćenje tih objekata, adekvatno zbrinuti otpad te u konačnici kroz razne radionice, izložbe i predavanja educirati lokalno stanovništvo i mlade o štetnosti i opasnosti odlaganja otpada u speleološke objekte.

Sufinancirano sredstvima INA d.d.: 25.000,00 kn

Razdoblje provedbe: 5.2022. – 11.2022.

Kontakt: geopark@geopark-vis.com

Projekt je sufinanciran sredstvima INA d.d. kroz natječaj INA Zeleni pojas 2022

Aktualne vijesti vezane uz projekt

Trenutno nema objavljenih novosti vezanih uz ovaj projekt.
Pogledaj sve aktualne novosti