Tko želi znati više

PRIČA MEŠTRA JAKOVA ZANKIJA

Slušam magnetofonsku traku sa zapisom priče o iskustvu drva za gradnju broda brodograditelja Jakova Zankija, a ta priča svjedoči o drevnom iskustvu starih meštara s ovog otoka. Ta priča predstavlja ujedno i izvorni jezični dokument o komiškom govoru kojim su uvijek govorili i stanovnici otoka Sveca egzistancijalno vezani za trinaestak milja udaljenu Komižu:

Na Svecu se sve brolo (sjeklo se drvo) za brode. Za madire se brolo batole (balvane) ol cetiri do pet metrih dajine. Onda se brolo korbe, capule, pjone, kolate. Cesminu se je brolo za sijolete na kolumbu jer se ona ne cese (ne guli se prilikom izvlačenja broda), ona je olporna, ona se loji pok je brud lagje navucivat (izvlačiti na obalu). A u storu doba, kal ni bilo za dobavit hrastovine, brolo se je i kolumbe ol cesmine. Ol cesmine su bili i karoci i aste ol prove i karme.

Bil je obicoj puć brat u sicnju i liti u osmi misec kal ni soka. Kal se ne bere u stajun onda je suk u drivu i onda se brud ol takega lenjama (drvo) veće rasusije. Kal ides u busak (šuma) vajo znat od oka kal vidis komad zoc ti koji komad olgovoro. Bil bis hodil buskon i gledol bore i cesmine, ali nisi vidil bore i cesmine, nego si vidil korbe, razme, kuvertele, katine, kolate, buskamente, karoce (elementi brodske strukture). I onda bis ih sinjol i znol si di ti je co u busak kal dujde vrime za puć ubrat.

Veliko je razlika izmeju borih u Komizu, na Bisovo i na Svecu. Pokozol se je bur iz Sveca nojboji za korbe. Boji je nego iz Korcule. Na Korculu su bori mekji, ali su za madire puno dobri. Razlika je u temu ca je Svetac veće karsovit, skadento (mršava) je zemja i zatu je spesiju (gušće) drivo. Kal je suha ta borovina i kal se u nju zabije brokva (čavao) i kal ti se je brokva imberlala (iskrivila) ni vej tih ruk koje će je izvadit. Vazno je da je bur iz zemje kojo ni tusta.

Vajalo je avertit (paziti) na luc. Imo borih di je nikur osikal gronu pok se dogodi da u sridu dujde luc. I kal bis ti tu ispakol (raspilati balvan u daske), vidis da ne vridi da je lucjovo. Vajo isto avertit da ni mortvih gronih. Tu je osobito vazno za cesminu. Kroz misto di se je osikla grona, voda introje (ulazi) unutra pok dujdu corvi i otvore se rape. Od vonka cesmina pari zdrava, a od nutra je supjotina.

Mi smo prakticirali ovodi u Komizu ne brat puno debele korbe (rebra) ol kojih izojde veće fetih (šnita), nego ubrat tanje pok raspilat priko sride, jer ako je bokun lucjovo u mezariju (ako ima luči u sredini) da tu olpade, a korba je jacijo prema periferiji grone, prema mlajemu, nego u sridu.

Kal se osego (otpila) batol, odma ga vajo obilit (skinuti koru) jer se pod korun zameću carvići i opasno je da pomodri. Povuce vlagu unutra i pomodri, osobito ako batol lezi na zemju. Kako mu je kora oguljena, tako klizi kal ga se poteze, a digod kuri kako po loju po stu metrih. Di je daleko i grubo za potezat bilo bi se ispakalo odma di bi se bilo brolo. Uzme se jedon kavalet za stavit jednu glovu, a na drugu glovu dvi furkode (motka s rašljom) i onda se pilo i primisćo se. Jedon piladur je gori, drugi doli i tako pilaju. Ali obicno se je batole transportiralo brodon u Komizu pok bi se tamo ispakalo. I kad ste ga vi ispakali, onda bi se sve tu opet stavilo impijo (uspravno) u hlodu na propuh neka se boje susi i ni bilo stroha da će ispucot. Bur se obicno ne moci u more, ni potriba, jedino kal nimos vrimena cekot da se osusi, kal ti je prisa, onda se buto pomocit petnaste don. Cesminu se ne guli. Nju vajo pomocit da ne ispuco. Nju se moci i po nikoliko misecih i onda se pilo.

Pri se je i pose cinilo ol borovine is Sveca. Ali kupovolo se je i na Korculu. Nojveće se je na Korculu kupovolo za madire. Bilo bi se dovezlo iz Korcule pune gajete lenjama za madire.

Autor: Joško Božanić